Kako lahko izboljšamo Skavt?AROVNIK?

Ikona spletne strani na zavihku brskalnika

Majhen, a pomenljiv detajl med množico odprtih zavihkov. Sedaj ni na straneh, ustvarjenih s skavtčarovnikom, ničesar, samo naslov strani. Za ikono se ahko da nek skupen skavtski simbol ali pa doda možnost, da jo administratorji spletne strani sami dodajo.

9 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jernej Bernik shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base

Za SkavtNET storitev sponzorira UserVOICE.com