Kako lahko izboljšamo Skavt?AROVNIK?

Stegov CSS naj ureja tudi @media print

Trenutno stegov CSS ni nastavljen, da bi urejal, kako izgledajo natisnjene strani, kar v nekaterih primerih pomeni veliko oviro (iframi, neželjeni deli strani ...). V glavo htmlja bi se morala dodati samo besedica "print" ...

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jernej Bernik shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base

Za SkavtNET storitev sponzorira UserVOICE.com